Chráněná krajinná oblast Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří

Jsou krajiny, kam musíte zavítat mnohokráte, než vám přirostou k srdci…

Tuto větu jsem nedávno použil ve svém povídání o Žďárských vrších. A naznačil tím mé poněkud zvláštní dělení krajiny. Kritériem onoho dělení je pocit, který ve mně krajina vyvolává při prvním setkání …

Proč jsem se k tomuto dělení vrátil? Chráněná krajinná oblast Poodří krajinou, do které jsem se zamiloval na první pohled, není…

Nezamiloval jsem se ani na pohled druhý, ani na další. Ten pocit je jen můj, nenárokuji si žádné zobecňování. Neumím ho vysvětlit a ani se o to nebudu pokoušet. V Poodří bývám poměrně často a doposud se mi s touto krajinou opravdu nepodařilo navázat kontakt, jaký se mi podařilo navázat s jinými krajinami. A jaký by si Chráněná krajinná oblast Poodří určitě zasloužila. Vůbec to však neznamená, že by můj vztah k Poodří byl negativní…

Ale dost mých poměrně těžko dešifrovatelných pocitů…

Poodří je jednou z mála krajin v České republice, kde je alespoň částečně zachován téměř přirozený vodní režim a kde je doposud možno sledovat fungující propojení regulacemi nespoutaného silně meandrujícího vodního toku a jeho nivy. Záplavy zde nastávají i vícekrát do roka. V době jarního tání, v době silných dešťů. Voda se mělce rozlévá do neosídlené krajiny, odkud po čase mizí. Na záplavový režim jsou vázány vzácné přírodní ekosystémy aluviálních luk, lužních lesů a tůní ve slepých ramenech Odry a jejích přítoků. Posláním CHKO je tyto fenomény chránit.

Reliéf CHKO je rovinný. Řeka Odra má zachovalá  volná říční ramena v různém stadiu zazemnění. Kolem vodních ploch jsou zachovány přirozené břehové porosty přecházející v lužní les tvořený duby, habry, buky. Skutečností ovšem je, že je to nejméně lesnatá CHKO (asi 10% z celkové plochy je zalesněno) v České republice.

Chráněná krajinná oblast Poodří je jako mokřad mezinárodního významu chráněna Ramsarskou smlouvou o mokřadech. Patři mezi důležité ptačí tahové cesty střední Evropou.

Dnes jsem v CHKO Poodří, v jedné jediné lokalitě (dvě sousedící louky), viděl pospolu kolem osmdesátky čápů bílých (tolik jsem jich nespatřil snad za celý svůj dosavadní život…) Čápy se mi (publikovatelným způsobem) vyfotografovat nepodařilo, pořídil jsem alespoň několik fotografií této krajiny…

Odra v CHKO Poodří

Odra v CHKO Poodří

CHKO Poodří. Meandr Odry

CHKO Poodří. Meandr Odry

CHKO Poodří. Meandr Odry

CHKO Poodří. Meandr Odry

CHKO Poodří. PR Bartošovický luh, Horní Bartošovický rybník

CHKO Poodří. PR Bartošovický luh, Horní Bartošovický rybník

CHKO Poodří. PR Bartošovický luh, Horní Bartošovický rybník

CHKO Poodří. PR Bartošovický luh, Horní Bartošovický rybník

CHKO Poodří. Slepé rameno Odry

CHKO Poodří. Slepé rameno Odry

Příspěvek byl publikován v rubrice Cesty. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *