Střípky z bavorsko – českého pomezí. Waldsassen.

Bazilika ve Waldsassenu

Bazilika ve Waldsassenu

 

Waldsassen je malé bavorské městečko, ležící asi šest kilometrů jihozápadně od Chebu, v kraji mezi pohořími Smrčiny, Steinwald a Hornofalcký les.

Z Chebu se do Waldassenu dostanete snadno. Autobusem, vlastním autem přes hraniční přechod Svatý Kříž, cyklostezkou spojující obě města. 

Zajímavou možností je cesta ze Starého Hrozňatova. Z obce, do které se z Chebu dostanete městskou dopravou. Z této obce vede do Waldsassenu Cesta Antona Harta; je určena pro pěší a cykloturisty.

Zastavme se na malou chvíli na začátku této cesty.

V článku o putování chebským pohraničím jsem se zmiňoval o opravě hradu ve Starém Hrozňatově. Psal jsem, že se našel investor, který se do jeho záchrany pustil. Podívejte se na rok a půl starou fotografii a podívejte se také, kam oprava pokročila.

Před půldruhým rokem:

Hrad ve Starém Hrozňatově (2009)

Hrad ve Starém Hrozňatově (2009)

A nyní:

Hrad ve Starém Hrozňatově (2011)

Hrad ve Starém Hrozňatově (2011)

Hrad ve Starém Hrozňatově (2011)

Hrad ve Starém Hrozňatově (2011)

******************************************************************************

Ze Starého Hrozňatova je to do Waldsassenu dvě hodiny pohodlné chůze. Pěknou krajinou, krásnými lesy.

Cesta Antona Harta

Cesta Antona Harta

Waldsassen

Waldsassen

Dominantou města je barokní klášterní bazilika. Vystavěli ji v letech 1689 – 1704 pražský architekt Abraham Leuthner, Christoph a Georg Dientzenhoferové (předčasně zesnulého Georga Dientzenhofera později nahradil Bernhard Schiesser).

Bazilika ve Waldsassenu

Bazilika ve Waldsassenu

30. listopadu 1704 byla bazilika slavnostně vysvěcena biskupem Franzem Ferdinandem von Rummelem a fungovala až do sekularizace (proces, kdy náboženská instituce ztrácí sociální důležitost a politickou moc) roku 1803 jako klášterní kostel. Od roku 1804 sloužila pak jako farní kostel obce Waldsassen.

S ohledem na historii baziliky, na základě faktu, že se jedná o dominantní dílo jihoněmeckého baroka, byla bazilika roku 1969 povýšena papežem Pavlem VI. na papežskou Baziliku minor.

Mimořádnost baziliky pramení ze společného působení českých, bavorských a italských umělců.  Nejvýznamnějšími uměleckými díly jsou chórové lavice od Martina Hirsche, skupina Zvěstování na hlavním oltáři a další řezbářské kousky, které vytvořil waldsassenský sochař Karl Stilp, dále štuky Johanna Baptisty Carloneho a jeho spolupracovníků a fresky Johanna Jakoba Steinfelse.

Bazilika ve Waldsassenu

Bazilika ve Waldsassenu

Bazilika ve Waldsassenu

Bazilika ve Waldsassenu

Klášterní bazilika se honosí největší chrámovou a klášterní kryptou v Německu.

Cisterciátské opatství připojené bezprostředně k bazilice souvisí se založením městečka Waldsassen. Cisterciáčtí mniši z duryňského kláštera Volkenrode osídlili na popud markraběte Diepolda III. (1075-1146) území dnešního města Waldsassen.  R.1147  připadl klášter díky vyslovené ochraně krále Konráda přímo říši, získal rychle na významu a moci a byl zejména odpovědný za kolonizaci a  hospodářský růst oblasti severozápadních Čech.

Stále se stupňující tlak na klášter, aby byla uznána  falcká nadvláda, vedl postupně k prvnímu zrušení kláštera. Ale nový rozkvět nastal v době baroka, který byl bohužel ukončen výše zmíněnou sekularizací v roce 1803. Roku 1863 získaly část klášterního zařízení cisterciačky z Landshutu – Selingenthalu, ale bez kostela, který v této době patřil již ke katolické farní obci. Roku 1894 získal waldsassenský klášter svoji samostatnost a byl r. 1925 povýšen na opatství.

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Od r. 1995 je klášter veden  čtyřmi abatyšemi. Působení řeholnic ve Waldsassenu zahrnuje vedení reálné dívčí školy, založení a vedení kulturního a setkávacího centra a stanici životního prostředí v bývalé klášterní zahradě.

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Srdcem opatství Waldsassen je ale světově proslulý a široko daleko jedinečný knihovní sál, který vznikl v letech 1689 – 1726 v přechodném slohu mezi pozdním barokem a rokokem. Vyřezávané sochy od Karla Stilpa, které jsou v životní velikosti, nesou galerii umístěnou po obvodu sálu. Představují alegorické formy lidské pýchy. S doplněním štukovými pracemi od Jakoba Appianiho a stropními malbami od Karla Hofreitera z Bayreuthu se klášterní knihovna vypracovala   na umělecký klenot oblasti Stiftland. Původní inventář 19.000 knih, který byl v době sekularizace odstraněn, se podařilo r. 1965 díky státní zápůjčce nahradit cca 2000 knihami.

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Cisterciátské opatství ve Waldsassenu

Bazilika ve Waldsassenu je skutečným skvostem. Její prohlídka je mimořádným zážitkem. I kdybyste o její historii nevěděli vůbec nic, zapůsobí na vás mocným dojmem a zanechá ve vaší duši zcela mimořádné pocity.

V bazilice je zakázáno fotografování; víceméně jsem zákaz respektoval a vše si zdokumentoval „jen jedinou“ fotografií.

Bazilika ve Waldsassenu

Bazilika ve Waldsassenu

Skutečným skvostem jsou rovněž varhany v bazilice. Je to mimořádně nádherný nástroj; konají se tu pravidelné koncerty a nepochybuji o tom, že musí být velkolepé. Fotografie varhan je kopií pohlednice.

Bazilika ve Waldsassenu -  varhany

Bazilika ve Waldsassenu - varhany

Pokud se někdy do Waldsassenu dostanete, nezůstaňte jen u prohlídky baziliky a opatství. Prohlédněte si i městečko samotné. Určitě objevíte spoustu zajímavostí.

Waldsassen. Socha Jana Nepomuckého v centru městečka

Waldsassen. Socha Jana Nepomuckého v centru městečka

Příspěvek byl publikován v rubrice Cesty, Můj rodný kraj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *