Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Luční a mokřadní plochy kolem kóty Skalka 659 m. n. m. v pramenné oblasti říčky Bělá na rozhraní Štěpánovské a Protivanovské planiny, 300 metrů severovýchodně od Pavlova v katastrálním území obce Benešov (okres Blansko).   Aktualizováno

V rámci Drahanské vrchoviny se jedná o nejrozsáhlejší komplex přírodě blízkých vlhkých luk, ostřicových mokřadních lad, mokřadních olšin, unikátní je zdejší rašeliniště přechodového až vrchovištního typu.

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Ze zvláště chráněných rostlin zde mají své populace prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), kosatec sibiřský (Iris sibirica), ďáblík bahenní (Calla palustris). V posledních exemplářích zde údajně roste prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), tolije bahenní (Parnassia palustris).

Z chráněných živočichů lze jmenovat zmiji obecnou (Vipera berus), čolka horského (Triturus alpestris). Z ptáků zde hnízdí linduška luční (Anthus pratensis) a snad ještě bekasina otavní (Gallinago gallinago).

Drastickým zásahem do ekologických podmínek rašeliništních a mokřadních společenstev bylo odvodnění oblasti hlubokými příkopy na přelomu 50. a 60. let, které později umožnilo těžbu rašeliny. Z vysušeného rašeliniště, které přestalo dorůstat, zmizely některé rostlinné druhy dosud zde uváděné, např. masožravá rosnatka okrouhlolistá (drosera rotundifolia), rozchodník  huňatý (Sedum villosum) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

Třebaže zde došlo k řadě nevhodných zásahů, patří rezervace Pavlovské mokřady k ekologicky nejcennějším a esteticky nejmalebnějším částem Přírodního parku Řehořkovo Kořenecko i celé Drahanské vrchoviny.

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady byla vyhlášena v roce 1988. Má rozlohu 125,39 ha.

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady, porost ďáblíka bahenního (Calla palustris)

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady, porost ďáblíka bahenního (Calla palustris)

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

Bělá pod Pavlovskými mokřady

Bělá pod Pavlovskými mokřady

Bělá pod Pavlovskými mokřady

Bělá pod Pavlovskými mokřady

 

Zdroje:
Přírodní poměry Boskovicka,  Hynek Skořepa a kol., Muzeum Boskovicka 2008
Chráněná území ČR IX – Brněnsko, kolektiv autorů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2007
Příspěvek byl publikován v rubrice Ochrana přírody, Příroda. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

11 komentářů: Přírodní rezervace Pavlovské mokřady

 1. lojzo napsal:

  Pekné „vodnaté“ fotky.
  Po tých niekoľkých mesiacoch skál a snehu je to príjemná zmena. 😉

 2. SV napsal:

  titulná fotka je prenáramne podarená.

 3. pepa napsal:

  Článek z jara roku 2012 jsem doplnil o fotografie z roku loňského a letošního… 😉

 4. SV napsal:

  pôvabné a zaujímavé miesto. aj čertík korienkovník tam žije 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *