Tatranské vrcholy IC. Veľká Capia veža

Veľká Capia veža

Veľká Capia veža

Vyšší z dvojice Capích veží. Je prvním vrcholem Hrebeňa Bášt. 

Má dva nepojmenované vrcholy, oba nabízejí mimořádné pohledy především do Hincovej kotliny a na vrcholy, které ji lemují. Snadno dostupný vrchol, turistické cesty však k vrcholu nevedou…

Veľká Capia veža (2364 m. n. m.)

polsky: Wielka Capia Turnia; německy: Grosser Gemsenseeturm;
maďarsky: Nagy – Zergetavi – torony

Věž v Hrebeni Bášt mezi Baštovým sedlom (Hlinskou vežou) a Capou štrbinou (Malou Capou vežou) nad Mengusovskou a Mlynickou dolinou. Má dva nepojmenované vrcholy (severní a jižní; prvně jmenovaný je vyšší).

Veľká Capia veža, mapa

Veľká Capia veža, mapa

Veľká Capia veža (vlevo) nad Mlynickou dolinou

Veľká Capia veža (vlevo) nad Mlynickou dolinou

Veľká Capia veža (vlevo) nad Mlynickou dolinou

Veľká Capia veža (vlevo) nad Mlynickou dolinou

Capie veže (uprostřed) nad Mlynickou dolinou. Vlevo Hlinská veža, vpravo Zadná Bašta

Capie veže (uprostřed) nad Mlynickou dolinou. Vlevo Hlinská veža, vpravo Zadná Bašta

Capie veže nad Mlynickou dolinou. Vlevo Baštové sedlo, vpravo Zadná Bašta

Capie veže nad Mlynickou dolinou. Vlevo Baštové sedlo, vpravo Zadná Bašta

Bašty nad Mengusovskou dolinou. Zleva Malá Bašta, Predná Bašta, Satan, Pekelník, Diablovina a Zlatinská veža, Zadná Bašta, Malá a Veľká Capia veža, Hlinská veža

Bašty nad Mengusovskou dolinou. Zleva Malá Bašta, Predná Bašta, Satan, Pekelník, Diablovina a Zlatinská veža, Zadná Bašta, Malá a Veľká Capia veža, Hlinská veža

Bašty z Hincovej kotliny. Zleva Predná Bašta, Satan, Pekelník, Diablovina, Zadná Bašta (3 vrcholy), Malá Capia veža, Veľká Capia veža (severozápadní stěna), Hlinská veža

Bašty z Hincovej kotliny. Zleva Predná Bašta, Satan, Pekelník, Diablovina, Zadná Bašta (3 vrcholy), Malá Capia veža, Veľká Capia veža (severozápadní stěna), Hlinská veža

Bašty zpod Mengusovského Volovca. Zleva Predná Bašta, Satan, Pekelník, Diablovina, Zlatinská veža, Zadná Bašta (3 vrcholy), Malá Capia veža, Veľká Capia veža (východní a severovýchodní stěna), Hlinská veža

Bašty zpod Mengusovského Volovca. Zleva Predná Bašta, Satan, Pekelník, Diablovina, Zlatinská veža, Zadná Bašta (3 vrcholy), Malá Capia veža, Veľká Capia veža (východní a severovýchodní stěna), Hlinská veža

Veľká Capia veža nad Mlynickou dolinou (severní vrchol vpravo)

Veľká Capia veža nad Mlynickou dolinou (severní vrchol vpravo)

Veľká Capia veža (severní vrchol vpravo)

Veľká Capia veža (severní vrchol vpravo)

Severní vrchol Veľkej Capej veže (vpravo)

Severní vrchol Veľkej Capej veže (vpravo)

Veľká Capia veža (uprostřed) z Malej Capej veže. Vlevo Hlinská veža

Veľká Capia veža (uprostřed) z Malej Capej veže. Vlevo Hlinská veža

Veľká Capia veža (nejblíže) z Hlinskej veže. Dále Zadná Bašta a Satan

Veľká Capia veža (nejblíže) z Hlinskej veže. Dále Zadná Bašta a Satan

Veľká Capia veža z Hlinskej veže

Veľká Capia veža z Hlinskej veže

Severní vrchol Veľkej Capej veže

Severní vrchol Veľkej Capej veže

Jižní vrchol Veľkej Capej veže (v popředí)

Jižní vrchol Veľkej Capej veže (v popředí)

Veľká Capia veža nad Baštovým sedlom

Veľká Capia veža nad Baštovým sedlom

Veľká Capia veža, jak název napovídá, je vyšší z dvojice Capích veží. Obě (Malá a Veľká Capia veža) tvoří nad Mengusovskou dolinou jeden celek, jejich asi  350 metrů vysoká východní stěna se na některých místech, především ve střední části slévá. Severovýchodní stěna je vysoká asi 250 metrů a od východní stěny je oddělena markantním pilířem. Západní stěna spadající do Mlynickej doliny má v nejvyšším místě délku asi 150 metrů a je méně strmá. Veľká Capia veža má dva nepojmenované vrcholy, severní a jižní; odděluje je Vyšná Capia štrbina. Severní vrchol je vyšší. Veľká Capia veža je (ve směru od severozápadu) prvním vrcholem Hrebeňa Bášt.

Pojmenování Capích veží je odvozeno od Capieho plesa nacházejícího se v nejvyšší části Mlynickej doliny u úpatí Štrbského štítu.

Značené cesty na žádný z vrcholů Hrebeňa Bášt, tedy ani na Veľkú Capiu vežu nevedou. Oba vrcholy Veľkej Capej veže jsou přitom poměrně snadno dostupné. Turisté mohou na vrchol vystoupit v doprovodu horského vůdce. Jako samostatný cíl je však Veľká Capia veža vyhledávána jen sporadicky. Výstup se obvykle spojuje s přechodem severní části Hrebeňa Bášt od Baštového sedla po Zadnú Baštu. Jedná se o jednu z nejhezčích tatranských hřebenovek s mimořádnými rozhledy.

Veľká Capia veža nabízí vyjímečné pohledy do obou přilehlých dolin a na štíty, které je lemují. Úchvatný je pohled do Hincovej kotliny: na Hincove plesá, Mengusovské štíty, Čubrinu a Kôprovský štít. Východnímu obzoru kralují Rysy, Koruna Vysokej, Gerlachovský štít a Končistá. Na straně severní pohled upoutají nedaleká Hlinská veža a Štrbský štít. Severozápadnímu konci Mlynickej doliny vévodí Hrubý vrch a Furkotský štít. Obzor východní lemuje Soliskový hrebeň a Kriváň.

Pohled z Veľkej Capej veže k severu. Kôprovský štít a Čubrina (vpravo)

Pohled z Veľkej Capej veže k severu. Kôprovský štít a Čubrina (vpravo)

Pohled z Veľkej Capej veže k severu. Kôprovský štít, Čubrina,  Veľký a Prostredný Mengusovský štít (vpravo)

Pohled z Veľkej Capej veže k severu. Kôprovský štít, Čubrina, Veľký a Prostredný Mengusovský štít (vpravo)

Pohled z Veľkej Capej veže k severu. Kôprovský štít, Čubrina, Veľký a Prostredný Mengusovský štít (vpravo)

Pohled z Veľkej Capej veže k severu. Kôprovský štít, Čubrina, Veľký a Prostredný Mengusovský štít (vpravo)

Hincova kotlina z Veľkej Capej veže. Hincove plesá, na horizontu zleva Čubrina, Veľký, Prostredný a Východný Mengusovský štít, Hincova veža a Volí chrbát

Hincova kotlina z Veľkej Capej veže. Hincove plesá, na horizontu zleva Čubrina, Veľký, Prostredný a Východný Mengusovský štít, Hincova veža a Volí chrbát

Kôprovská veža (v popředí), Nižné a Vyšné Kôprovské sedlo z Veľkej Capej veže

Kôprovská veža (v popředí), Nižné a Vyšné Kôprovské sedlo z Veľkej Capej veže

Hincove plesá z Veľkej Capej veže

Hincove plesá z Veľkej Capej veže

Hincova kotlina z Veľkej Capej veže

Hincova kotlina z Veľkej Capej veže

Pohled z Veľkej Capej veže k severovýchodu. Zleva Prostredný a Východný Mengusovský štít, Zlomisková veža, Volí chrbát, Rysy a Koruna Vysokej

Pohled z Veľkej Capej veže k severovýchodu. Zleva Prostredný a Východný Mengusovský štít, Zlomisková veža, Volí chrbát, Rysy a Koruna Vysokej

Pohled z Veľkej Capej veže k východu. Zleva Zlomisková veža, Volí chrbát, Volia veža, Rysy, Koruna Vysokej, Gerlachovský štít a Končistá

Pohled z Veľkej Capej veže k východu. Zleva Zlomisková veža, Volí chrbát, Volia veža, Rysy, Koruna Vysokej, Gerlachovský štít a Končistá

Pohled z Veľkej Capej veže k východu. Zleva Rysy, Koruna Vysokej, Gerlachovský štít, Končistá a Tupá

Pohled z Veľkej Capej veže k východu. Zleva Rysy, Koruna Vysokej, Gerlachovský štít, Končistá a Tupá

Pohled z Veľkej Capej veže přes Mengusovskú dolinu k východu. Zleva Koruna Vysokej, Gerlachovský štít, Končistá a Tupá

Pohled z Veľkej Capej veže přes Mengusovskú dolinu k východu. Zleva Koruna Vysokej, Gerlachovský štít, Končistá a Tupá

Pohled z Veľkej Capej veže přes Mengusovskú dolinu k jihovýchodu. Vlevo Kôpky, na horizontu Gerlachovský štít, Končistá, vpravo Tupá a Ostrva

Pohled z Veľkej Capej veže přes Mengusovskú dolinu k jihovýchodu. Vlevo Kôpky, na horizontu Gerlachovský štít, Končistá, vpravo Tupá a Ostrva

Hrebeň Bášt z Veľkej Capej veže. Zadná Bašta a Satan. V popředí jižní vrchol Veľkej Capej veže

Hrebeň Bášt z Veľkej Capej veže. Zadná Bašta a Satan. V popředí jižní vrchol Veľkej Capej veže

Hrebeň Bášt z Veľkej Capej veže. Zadná Bašta a Satan. V popředí jižní vrchol Veľkej Capej veže

Hrebeň Bášt z Veľkej Capej veže. Zadná Bašta a Satan. V popředí jižní vrchol Veľkej Capej veže

Mlynická dolina z Veľkej Capej veže

Mlynická dolina z Veľkej Capej veže

Mlynická dolina a Soliskový hrebeň z Veľkej Capej veže

Mlynická dolina a Soliskový hrebeň z Veľkej Capej veže

Závěr Mlynickej doliny z Veľkej Capej veže. Vlevo Soliská, vpravo Štrbský štít. Uprostřed Kriváň

Závěr Mlynickej doliny z Veľkej Capej veže. Vlevo Soliská, vpravo Štrbský štít. Uprostřed Kriváň

Závěr Mlynickej doliny z Veľkej Capej veže. Uprostřed Štrbský štít, dále vlevo Hrubý vrch, Furkotský štít a Kriváň

Závěr Mlynickej doliny z Veľkej Capej veže. Uprostřed Štrbský štít, dále vlevo Hrubý vrch, Furkotský štít a Kriváň

Mlynické sedlo z Veľkej Capej veže. Vlevo Štrbský štít

Mlynické sedlo z Veľkej Capej veže. Vlevo Štrbský štít

Štrbský štít, Mlynické sedlo a Hlinská veža z Veľkej Capej veže

Štrbský štít, Mlynické sedlo a Hlinská veža z Veľkej Capej veže

Hlinská veža z Veľkej Capej veže

Hlinská veža z Veľkej Capej veže

Pro horolezce je zajímavá východní stěna věže. Jak bylo výše sděleno, východní stěny Capích veží především ve střední části splývají. Je proto přirozené, že se některé horolezecké cesty navzájem prolínají. Zajímavé jsou jak pro letní, tak i zimní lezení. Vrcholem Veľkej Capej veže začíná (či končí) přechod Hrebeňa Bášt.

Prvovýstupy:

Zygmunt Klemensiewicz a Jerzy Maślanka, 23 srpna 1905 – letní
Alfréd Grósz a Lajos Rokfalusy, před rokem 1915 – zimní

Zdroje:
Tatry (kol. autorů, Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2010)
Arno Puškáš: Vysoké Tatry VIII (Šport Bratislava 1987)
Mapa: Hlaváček Joe: Podrobný plán Vysokých Tater 1:25000

Příspěvek byl publikován v rubrice Tatranské vrcholy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 komentáře: Tatranské vrcholy IC. Veľká Capia veža

  1. SV napsal:

    Hincova kotlina je prekrásna z každého uhla pohľadu 😎

  2. pepa napsal:

    Doplnil jsem o fotografii VCv nad Baštovým sedlom.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *