Tatranské vrcholy CIII. Hrubý štít

Hrubý štít

Hrubý štít

Přívlastek Hrubý nese ve svém názvu hned několik tatranských vrcholů. Hrubý štít je jediným z nich, který je přístupný turisticky. A turisté tento vrchol milují. Vědí proč.

Kruhový rozhled z Hrubého štítu patří mezi to nejlepší, co mohou Tatry nabídnout.

Hrubý štít (2172,1 m. n. m.)

polsky: Szpiglasowy Wierch; německy: Liptauer Grenzberg;
maďarsky: Liptói-Határhegy

Štít v hlavním hřebeni Vysokých Tatier a kulminační bod Liptovských múrov. Představuje nejvyšší vrchol mezi Chalubińského bránou (Wrota Chałubińskiego) a Čiernou lávkou (Czarna Ławka). Nachází se na slovensko polské hranici; přilehlými dolinami na straně polské jsou Doliną Pięciu Stawów Polskich a Dolina za Mnichem, na straně slovenské Piargová dolina.

Štít má dva vrcholy. Vyšší je spojnicovým bodem (svorníkem) hlavního hřebene Vysokých Tatier a bočního hřebene, kde se nachází Opalony Wierch a Miedziane. Posledně jmenovaný vrchol je v bočním hřebeni nejvyšší a od Hrubého štítu jej odděluje sedlo Szpiglasowa Przełęcz.

Malý Hrubý štít (Spiglasowa Czuba) je druhým vrcholem Hrubého štítu. Leží jihovýchodně od hlavního, odděleny jsou od sebe Hrubým sedlom.

Hrubý štít, mapa

Hrubý štít, mapa

Hrubý štít

Hrubý štít

Hrubý štít nad Doliną Pięciu Stawów Polskich

Hrubý štít nad Doliną Pięciu Stawów Polskich

Hrubý štít (uprostřed) nad Doliną Pięciu Stawów Polskich

Hrubý štít (uprostřed) nad Doliną Pięciu Stawów Polskich

Hrubý štít (uprostřed) nad Doliną Pięciu Stawów Polskich

Hrubý štít (uprostřed) nad Doliną Pięciu Stawów Polskich

Hrubý štít (uprostřed) nad Wielkim Stawem Polskim

Hrubý štít (uprostřed) nad Wielkim Stawem Polskim

Hrubý štít (uprostřed) nad Wielkim Stawem Polskim

Hrubý štít (uprostřed) nad Wielkim Stawem Polskim

Hrubý štít (uprostřed)z Čubriny

Hrubý štít (uprostřed) z Čubriny

Hrubý štít je ve směru od západu čtvrtým výrazným vrcholem hlavního hřebene Vysokých Tatier (po Świnicy , Valentkovej (Walentkowy Wierch) a Hladkom štíte (Gładki Wierch)). Je kulminačním bodem Liptovských múrov (Liptowskie Mury); takto bývá označován úsek hlavního hřebene Vysokých Tatier mezi Chalubińského bránou a Čiernou lávkou. V minulosti pojmenování zahrnulo širší či užší úseky toho hřebene, nicméně původ pojmenování je jasný: Hradba hor jako zeď odděluje Liptov od polského území.

Mezi Hladkým štítom a Hrubým štítom je hřeben rozervaný, zubatý, nachází se v něm několik sedel a vrcholů. Mezi Hrubým štítom a Chalubińského bránou se nacházejí dva výraznější vrcholky: Deravá veža a Piargová veža.

Hrubý štít má dva vrcholy. Hlavní je spojnicovým bodem hlavního hřebene Vysokých Tatier a bočního hřebene, kde se nachází Opalony Wierch a Miedziane. Od Miedzianego je Hrubý štít oddělen sedlem Szpiglasowa Przełęcz.

Jihovýchodně od hlavního vrcholu se nachází vrchol vedlejší, oddělený Hrubým sedlom. Slovenské pojmenování ho označuje jako Malý Hrubý štít, polské Spiglasowa Czuba. V některé literatuře bývají jmenovány ještě další vrcholy. Střední se nachází několik metrů od hlavního, leží v hlavním hřebeni, a je jen nepatrně nižší než vrchol hlavní, od kterého je oddělen mělkým sedlem. Ve směru západním (ve směru Čiernej lávky) se nachází vrchol západní. Vrchol východní je jediný, který neleží v hlavním hřebeni Vysokých Tatier. Kulminuje jím jihovýchodní stěna spadající do Doliny za Mnichem.

Jižní stěna Hrubého štítu se tyčí nad Doliną Pięciu Stawów Polskich, jihozápadní spadá do Doliny Temnosmrečinskej (horní patro Kôprovej doliny).

Jihovýchodní hřeben směřující do Chalubińského brány (Wrót Chałubińskiego) bývá v literatuře někdy označován jako Szpiglasową Granią.

Polský název štítu je odvozen od sousedního sedla, Szpiglasowej Przełęczy. Zavedl jej v roce 1951 Witold Henryk Paryski, velký znalec Tatier, autor rozsáhlého, dodnes hojně využívaného horolezeckého průvodce. Již mnohem dříve byl vrchol označován jako Hrubý štít, toto pojmenování se ve slovenském názvosloví používá dodnes.

Opalony Wierch (vlevo), Miedziane a Hrubý štít (vpravo) ze sedla Krzyżne

Opalony Wierch (vlevo), Miedziane a Hrubý štít (vpravo) ze sedla Krzyżne

Hrubý štít (uprostřed) z Kôprovského štítu

Hrubý štít (uprostřed) z Kôprovského štítu

Hrubý štít a sedlo Szpiglasowa Przełęcz z Čubriny

Hrubý štít a sedlo Szpiglasowa Przełęcz z Čubriny

Hrubý štít a sedlo Szpiglasowa Przełęcz (uprostřed) z Čubriny

Hrubý štít a sedlo Szpiglasowa Przełęcz (uprostřed) z Čubriny

Hrubý štít (uprostřed) nad Wielkim Stawem Polskim

Hrubý štít (uprostřed) nad Wielkim Stawem Polskim

Hrubý štít, turistická cesta na vrchol

Hrubý štít, turistická cesta na vrchol

Cesty na Hrubý štít byly horalům známé už v 19. století. Není proto známo, kdo na vrchol skutečně vystoupil jako první. Známý je popis výhledu ze štítu, který uveřejnil teolog, geolog, středoškolský profesor, spišský Němec z Kežmarku žijící na přelomu 18. a 19. století, Christian Genersich. Písemně doložený je výstup polského fyzika a velkého znalce Tatier, Zygmunta Klemensiewicza z 20. srpna 1905. První zimní výstup absolvovali 8. května 1925 Adam Karpiński i Wilhelm Smoluchowski.

Hrubý štít nepůsobí jako dominantní vrchol. Za Chalubińského bránou se hřeben Vysokých Tatier zvedá a kulminuje několika vysokými štíty (Čubrina, Mengusovské štíty). V závěru Piargovej doliny se zas tyčí Kôprovský štít. I sousední Miedziane v bočním hřebeni je vyšší. V jejich stínu se Hrubý štít doslova krčí. Přesto je vynikajícím rozhledovým místem. Patří mezi nejoblíbenější turistické cíle na území polských Tatier; na vrchol vede značená turistická cesta. Kruhový rozhled z Hrubého štítu patří mezi největší tatranské zážitky. A co můžeme spatřit?

Ve směru severovýchodním se táhne hřeben, ve kterém se nacházejí dva výrazné vrcholy: Miedziane a Opalony Wierch. Ve směru jihovýchodního hřebene se tyčí vysoké Mengusovské štíty, Čubrina a Kôprovský štít. Na protější straně Doliny Pięciu Stawów Polskich ční členitý hřeben, v němž vynikají Świnica , Kozi Wierch a Granaty. Za sedlem Krzyżne  se zdvihá táhlý masív Wołoszyna. Úžasný je pohled na Czerwone Wierchy a Západní Tatry. Jako na dlani má pozorovatel pod sebou druhé největší tatranské pleso a zároveň nejhlubší pleso celých Tatier,  Wielki Staw Polski.

Mezi vrcholem Miedzianego a Hrubým štítom se nachází turisticky přístupné sedlo Szpiglasowa Przełęcz, které slouží jako přechod z Doliny za Mnichem (Doliny Rybiego Potoku) do Doliny Pięciu Stawów Polskich.

Temnosmrečinské plesá (Nižné vpravo) zpod Malého Hrubého štítu

Temnosmrečinské plesá (Nižné vpravo) zpod Malého Hrubého štítu

Temnosmrečinské plesá zpod Malého Hrubého štítu. Na horizontu hřeben Hrubô a Kriváň

Temnosmrečinská dolina a Temnosmrečinské plesá zpod Malého Hrubého štítu. Na horizontu hřeben Hrubô

Temnosmrečinská dolina a Temnosmrečinské plesá zpod Malého Hrubého štítu. Na horizontu hřeben Hrubô

Temnosmrečinská dolina a Temnosmrečinské plesá zpod Malého Hrubého štítu. Na horizontu hřeben Hrubô

Temnosmrečinská dolina a Nižné Temnosmrečinské pleso zpod Hrubého štítu. Na horizontu hřeben Hrubô

Temnosmrečinská dolina a Nižné Temnosmrečinské pleso zpod Hrubého štítu. Na horizontu hřeben Hrubô

Temnosmrečinská a Kôprová dolina z Hrubého štítu

Temnosmrečinská a Kôprová dolina z Hrubého štítu

Temnosmrečinská a Kôprová dolina z Hrubého štítu. Nižné Temnosmrečinské pleso

Temnosmrečinská a Kôprová dolina z Hrubého štítu. Nižné Temnosmrečinské pleso

Temnosmrečinská a Kôprová dolina z Hrubého štítu

Temnosmrečinská a Kôprová dolina z Hrubého štítu

Hlavní hřeben Vysokých Tatier (vpravo) zpod Malého Hrubého štítu. Blíže Hladký štít, za ním Valentková

Hlavní hřeben Vysokých Tatier (vpravo) zpod Malého Hrubého štítu.
Blíže Hladký štít, za ním Valentková. Na horizontu Czerwone Wierchy

Kôprovský štít z Hrubého štítu. Vyšné Temnosmrečinské pleso

Kôprovský štít z Hrubého štítu. Vyšné Temnosmrečinské pleso

Morskie Oko a Czarny Staw z Hrubého štítu

Morskie Oko a Czarny Staw z Hrubého štítu

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu. Wielki Staw Polski. Na horizontu uprostřed Kozi Wierch

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu. Wielki Staw Polski, na horizontu uprostřed Kozi Wierch

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu. Wielki Staw Polski, Przedni Staw. Uprostřed hřeben Woloszyna

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu. Wielki Staw Polski, Przedni Staw.
Uprostřed hřeben Woloszyna

Miedziane a Szpiglasowa Przełęcz z Hrubého štítu. Morskie Oko, nad ním Malý Žabí štít

Miedziane a Szpiglasowa Przełęcz z Hrubého štítu. Morskie Oko, nad ním Malý Žabí štít

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu. Na horizontu zleva Świnica, Mały Kozi Wierch, Zamarła Turnia, Kozie Czuby a Kozi Wierch. Vpravo Granaty

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu.
Na horizontu zleva Świnica, Mały Kozi Wierch, Zamarła Turnia, Kozie Czuby a Kozi Wierch. Vpravo Granaty

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu. Na horizontu uprostřed Świnica, vpravo Kozi Wierch

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu. Na horizontu uprostřed Świnica, vpravo Kozi Wierch

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu. Na horizontu vlevo Świnica, uprostřed Kozi Wierch. Wielki Staw Polski, Czarny Staw

Doliną Pięciu Stawów Polskich z Hrubého štítu. Na horizontu vlevo Świnica, uprostřed Kozi Wierch.
Wielki Staw Polski, Czarny Staw

Wielki Staw Polski z Hrubého štítu

Wielki Staw Polski z Hrubého štítu

Wielki Staw Polski a Przedni Staw z Hrubého štítu. Vpravo Miedziane

Wielki Staw Polski a Przedni Staw z Hrubého štítu. Vpravo Miedziane

Miedziane a Szpiglasowa Przełęcz z Hrubého štítu

Miedziane a Szpiglasowa Przełęcz z Hrubého štítu

Západní vrchol Hrubého štítu. Vpravo přes Hladký štít, Valentkovú, na Świnicę se táhne hlavní hřeben Vysokých Tatier

Západní vrchol Hrubého štítu.
Vpravo přes Hladký štít, Valentkovú, na Świnicę se táhne hlavní hřeben Vysokých Tatier

Malý Hrubý štít, za ním Kôprovský štít

Malý Hrubý štít, za ním Kôprovský štít z hlavního vrcholu Hrubého štítu

Dolina Za Mnichem (v popředí) a Dolina Rybiego Potoku z Hrubého štítu. Vpravo Veľký Mengusovský štít

Dolina Za Mnichem (v popředí) a Dolina Rybiego Potoku z Hrubého štítu. Vpravo Veľký Mengusovský štít

Veľký Mengusovský štít a Čubrina z Hrubého štítu

Veľký Mengusovský štít a Čubrina z Hrubého štítu

Pohled z Hrubého štítu k jihovýchodu. Vlevo Veľký Mengusovský štít a Čubrina. Vpravo Kôprovský štít. Uprostřed vpravo Malý Hrubý štít, vlevo od něj Deravá veža a Piargová veža

Pohled z Hrubého štítu k jihovýchodu.
Vlevo na horizontu Veľký Mengusovský štít a Čubrina. Vpravo Kôprovský štít.
Uprostřed vpravo Malý Hrubý štít, vlevo od něj Deravá veža a Piargová veža

Hrubý štít je skutečně vděčným turistickým cílem. Túra od Morskiego Oka do Doliny Pięciu Stawów Polskich s odbočkou na vrchol tohoto štítu patří v polských Tatrách mezi nejoblíbenější.

************************************************************************************

Zdroje:
Tatry (kol. autorů, Nakladatelství Miloš Uhlíř – Baset, 2010)
Arno Puškáš: Vysoké Tatry VII (Šport Bratislava 1981)
wikipedia.pl
Mapa: Hlaváček Joe: Podrobný plán Vysokých Tater 1:25000

Příspěvek byl publikován v rubrice Tatranské vrcholy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

8 komentářů: Tatranské vrcholy CIII. Hrubý štít

 1. Rado napsal:

  Výborný článok aj fotky ako obvykle 😉

 2. Rado napsal:

  Ja som mal šťastie hneď na prvýkrát

 3. SV napsal:

  „Hrubý štít (uprostřed) nad Wielkim Stawem Polskim“
  „…….Doliny Temnosmrečinskej (horní patro Kôprovej doliny)“
  praktické dobré poznámky, aby sa v tom aj topopablbík trochu vyznal 😉

 4. SV napsal:

  „Hrubý štít, turistická cesta na vrchol“ jéééé, ahoj cestička! takto vyzerá celkom mierumilovne, ale s tým snehom, keď sme sa tam teperili my, to bolo docela ohubálne 😉

 5. SV napsal:

  „A co můžeme spatřit?“ čistú krásu, ticho, pokoj a mier…..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *