Slavkovský les: Z Hruškové na Kladskou

Slavkovský les: Z Hruškové na Kladskou

Slavkovský les: Z Hruškové na Kladskou

Říjnové babí léto ve Slavkovském lese…

Brzy ráno, za hluboké tmy odjíždíme z Chebu do Sokolova, kde na podivném nádraží, v ještě podivnější neosvětlené provizorní čekárně vyčkáváme odjezdu autobusu do Hruškové. Ten posléze objíždí snad všechna sokolovská sídliště a míří vzhůru nad město. Téměř prázdný, udýchaně stoupá úzkou silnicí a po chvíli končí svoji pouť na západním úbočí Slavkovského lesa. Ocitáme se v jiném světě. Průmyslové město zůstalo pod námi, v poklidné osadě po ránu nespatříme živou duši. Jen z nedalekého lesa zní vyzývavé troubení jelenů. Je čas jejich říje a Slavkovský les je jejich letitým domovem.

Silnice v Hruškové končí. Pokračuje jako lesní cesta a po dvou kilometrech dalšího stoupání nás přivádí na rozlehlou louku. U pomníku vojenské přísahy z roku 1947 cestu opouštíme a za východu slunce přicházíme ke kostelu svatého Mikuláše.

Pozdně románský kostel byl objeven teprve před dvaceti lety. Přitom po staletí figuroval v místních legendách a bájích. Nikdo přitom nevěděl, kde se nachází. Zasvěcení však tušili, že je nutné hledat na místě, kde byly na konci osmdesátých let minulého století objeveny základy jakési stavby, která však byla chybně označena jako obranná pevnost. A tušili správně.

Kostel jsem navštívil před dvěma lety a byl jsem doslova unesen. Místo velice zvláštní, mimořádné, plné mystiky a představ. Teď, za východu slunce jsou veškeré pocity a vjemy umocněny, atmosféra místa je mnohonásobně silnější. Obcházíme kostel ze všech stran, cítíme a vnímáme neuvěřitelně dobrou energii tohoto místa.

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Plni dojmů se vracíme na lesní cestu a pokračujeme vzhůru k vrcholu hory Krudum. I toto místo je opředeno historií. Pod horou byla už ve středověku objevena četná naleziště rud, o nichž se vědělo daleko za hranicemi království. Hora samotná byla považována za jedno z nejkrásnějších míst Císařského (dnes Slavkovského) lesa. To, myslím, platí dodnes.

Na vrcholu Krudumu se tyčí telekomunikační stožár s vyhlídkovou plošinou. Pravda, vypadá na tomto místě nepatřičně. Nicméně okolní les mnohonásobně přerostl výšku rozhledny původní a jakákoli její imitace by působila spíše trapně. Jsme tedy vděčni za možnost rozhlédnout se z plošiny ve výšce 30 metrů nad okolním terénem.

Krudum. Telekomunikační stožár s vyhlídkovou plošinou

Krudum. Telekomunikační stožár s vyhlídkovou plošinou

A vidět je skutečně daleko. Krušné hory, značná část Slavkovského lesa, Smrčiny, Sokolovská pánev. Ideální viditelnost sice není, podzimní opar halí daleké obzory, ale vidím více než při návštěvě předchozí.

Slavkovský les z Krudumu

Slavkovský les z Krudumu

Sokolovská pánev z Krudumu

Sokolovská pánev z Krudumu

Krušné hory z Krudumu

Krušné hory z Krudumu

Slavkovský les z Krudumu

Slavkovský les z Krudumu

Z nejbližšího okolí stále zní vytrvalé troubení jelenů. Jinak ticho, klid. Atmosféra ranního Slavkovského lesa je nezaměnitelná.

Sestupujeme k bývalé obci Třídomí a nekonečným lesem pokračujeme k rozcestí u Komářích rybníků. Tady opouštíme značenou turistickou cestu. Ta sice také vede do Krásna, kam nyní míříme, její závěrečný úsek však vede po silnici. A tomu se chceme vyhnout. Raději volíme cesty mimo značení a mimo silnice.

Spodní z dvojice Komářích rybníků, kolem kterého procházíme, nese název Nový. Přesto, že byl vybudován již v 16. století. Sloužil k napájení Puškařovské stoky, která poháněla vodní čerpadla a důlní zařízení v báňských provozech v Horním Slavkově. Dnes je rybník součástí Přírodní památky Na Vážkách. V lokalitě byl zjištěn výskyt šestadvaceti druhů vážek, což je pětatřicet procent všech druhů žijících v České republice. Hodně zajímavý údaj a hodně vzácné místo.

Nový rybník

Nový rybník

Kolem Puškařovské stoky a rybníka Pískoviště přicházíme do Krásna. Obce s několika zajímavými historickými památkami. Nás však v této chvíli zajímá jediná. Rozhledna na Krásenském vrchu. Starou cestou stoupáme k pastvinám nad obcí. Krátká odbočka a po chvíli stojíme pod rozhlednou.

Rybník Pískoviště

Rybník Pískoviště

Nazval jsem rozhlednu historickou památkou. A tou skutečně je. Stavět se začala v roce 1933 a přes problémy ve financování byla o dva roky později otevřena. Její spirálovitý tvar je jedinečný. Nevím, zda má v České republice ekvivalent.

Rozhledna na Krásenském vrchu

Rozhledna na Krásenském vrchu

Po spirále stoupáme na kruhovou vyhlídkovou plošinu. Jsem zvědav, jak se od rána změnila viditelnost. Od okamžiku, kdy jsme se rozhlíželi z Krudumu, už uplynulo několik hodin. Výrazně se oteplilo, a to obecně znamená zhoršení rozhledových podmínek. Opak je však v této chvíli pravdou. Příliš tomu nerozumím a z pohledu meteorologického tuto skutečnost nehodlám analyzovat. Důležité je to, co vidíme. K ideálu ještě dosti chybí, oproti ránu však výrazné zlepšení.

Ochoz rozhledny je osazen porcelánovými tabulkami s reliéfy okolního terénu. Připadají mi jako nové. Že by ty minulé zas někdo zničil a nutno bylo vyrobit kopie? Ani bych se nedivil, nebylo by to poprvé. Podle tabulek lze přiřadit jména všem výrazným objektům v blízkém i dalekém okolí. Kopcům, horským hřebenům, říčním údolím, obcím. Takto by to mělo vypadat na všech rozhlednách.

Lesný a Lysina (nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa) z rozhledny na Krásenském vrchu

Lesný a Lysina (nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa) z rozhledny na Krásenském vrchu

Rozhledna na Krásenském vrchu. Pohled k Doupovským horám

Rozhledna na Krásenském vrchu. Pohled k Doupovským horám

Doupovské hory a údolí Teplé z rozhledny na Krásenském vrchu

Doupovské hory a údolí Teplé z rozhledny na Krásenském vrchu

Kocháme se dalekými pohledy, sdílíme pocity s dalšími návštěvníky rozhledny. Čas je však neúprosný, po chvíli musíme pokračovat dál. Přes pastviny, mnohokráte ověřenou a do paměti vyrytou zkratkou přicházíme k dalšímu vodnímu dílu Slavkovského lesa. Dlouhé stoce. Podobně jako Puškařovská stoka, i tato napájela báňské provozy v Horním Slavkově. Je však delší a mnohem známější. Díky úsilí několika místních občanů je udržována ve funkčním a průtočném stavu. Od roku 2014 je národní kulturní památkou.

Mimořádné dílo, zvláště s ohledem na dobu, kdy vzniklo. Stavitelům patří ještě dnes moje úcta.

Dlouhá stoka pod Krásenským vrchem

Dlouhá stoka pod Krásenským vrchem

Dlouhá stoka pod Krásenským vrchem

Dlouhá stoka pod Krásenským vrchem

Dlouhá stoka nás přivádí do míst, která patří v rámci Slavkovského lesa k mým nejoblíbenějším. Mám rád rozlehlé louky a lesy v oblasti mezi bývalou Čistou a Novou Vsí. Velmi rád tudy procházím. Vždy zpomalím, pozorně se rozhlížím do všech stran, snažím se vnímat sebemenší detaily zdejší krajiny. A vstřebávat nezaměnitelnou atmosféru, kterou tato náhorní plošina má. V podzimním dni, v opožděném babím létě hraje krajina všemi barvami. Vybledlá podzimní tráva, do žluta se zabarvující listí opadavých stromů, zeleň jehličnanů a sytá modř oblohy. Ke spokojenosti tu neschází vůbec nic.

Obvykle pokračuji z těchto míst po silnici. U Nové Vsi se napojuji na cestu z Bečova a mířím do Pramenů. Dnes jsem trasu poněkud obměnil a ke známé vyvýšenině U Tří křížů přicházíme z jiného směru. Od rašelinišť v údolí Dolského potoka, okrajem rezervace Upolínová louka pod Křížky.

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Krajina v centrální oblasti Slavkovského lesa (NPP Upolínová louka pod Křížky)

Pojmenování místa snad ani nemůže být jiné. Tři kamenné kříže jsou viditelné zdaleka. Jen málokterý návštěvník centrální oblasti Slavkovského lesa je při své návštěvě mine. Hovořit o jedinečné atmosféře tohoto místa je házením hrachu na zeď. Stačí se chvíli posadit, třeba na některém z výchozu hadce, který tvoří podloží kopce, a pozorovat, nechat mysl volně plynout.

Slavkovský les, U Tří křížů

Slavkovský les, U Tří křížů

Slavkovský les, U Tří křížů

Slavkovský les, U Tří křížů

Slavkovský les, U Tří křížů

Slavkovský les, U Tří křížů

Slavkovský les, U Tří křížů

Slavkovský les, U Tří křížů

Slavkovský les od Tří křížů

Slavkovský les od Tří křížů

Nedávno jsem četl o využívání krajinných prvků v psychoterapii. Říkám si, že pokud by se chtěl některý z psychologů pokusit o ryzí krajinnou terapii, měl by začít právě zde. Moje úvaha pokračuje ještě dál. Dávno zaniklé lázně v nedalekých Pramenech v kombinaci s působením krajiny musely mít na zdraví člověka vliv naprosto jedinečný. Museli se sem jezdit léčit skuteční fajnšmekři. Ti, kteří si tělesnou a duševní schránku chtěli skutečně dát do pořádku.

Kopec U Tří křížů je součástí Národní přírodní památky Křížky. Prostor kolem rezervace je ohrazen. Plot není zábranou proti vstupu člověka. Zabraňuje zvěři spásání řady chráněných rostlin, které se zde vyskytují, které žijí v symbióze se zdejším hadcovým podložím. Není problém najít úzký průchod plotem a vystoupit přímo ke kamenným křížům.

O jejich historii se znalci dlouho dohadovali. Původní teorie, že je místní obyvatelé postavili jako poděkování za uzdravení, se potvrdila jen zčásti. Jak píše znalec místní historie Luděk Jaša, kříže postavili bohatí a zbožní obyvatelé Sangerbergu (dnešních Pramenů) v roce 1849, podobně jako spoustu křížů na jiných místech v okolí.

Je všední den a návštěvníci téměř žádní. Klid, ticho ruší jen auta občas projíždějící po nedaleké silnici. Rozhlížíme se do všech stran, necháváme ne sebe působit tuto jedinečnou krajinu.

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Krajina Slavkovského lesa v okolí Pramenů

Jediným nepřítelem v dnešním dni je nám čas. Limitováni jsme odjezdem autobusu z Pramenů. Časově bychom nestíhali návštěvu Kladské, pokud bychom pokračovali pěšky. Využijeme dvouhodinového intervalu mezi odpoledními spoji, popojedeme na Kladskou, odtud o dvě hodiny později do Mariánských Lázní.

Časovou rezervu si necháváme v samotných Pramenech. Prohlédnout si chceme nově upravený Barochův pramen, podívat se, v jakém stavu jsou i ostatní vývěry. Bohužel, Barochův pramen je po velmi suchém létě jediným aktivním.

Nově upravený Barochův pramen v Pramenech

Nově upravený Barochův pramen v Pramenech

Pomyslnou třešinkou na dortu dnešní túry je návštěva podvečerní Kladské. Oděna do podzimního hávu, jedno z nejkrásnějších míst Slavkovského lesa září barvami. V zapadajícím slunci se obraz krajiny mění každou minutou, naše fotoaparáty nestačí cvakat. Čas rychle ubíhá, rychleji, než kdekoli jinde. Sladit fotografování s pouhým pozorováním krajiny je velmi těžké. Slibuji si, že na Kladskou jednou přijedu fotoaparátem nevyzbrojen. A nelimitován příliš časem.

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Kladská. Země tří sluncí

Kladská. Země tří sluncí

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Slavkovský les, Kladská

Kladská, tady začíná Dlouhá stoka

Kladská, tady začíná Dlouhá stoka

Kladská. Akvadukt na Dlouhé stoce

Kladská. Akvadukt na Dlouhé stoce

Přijíždí poslední autobus, loučíme se se Slavkovským lesem. Dnešní túra trpěla jedinou věcí, nedostatkem času.

Ale tak už to na těch povedených bývá…

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Střípky ze Slavkovského lesa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 komentářů: Slavkovský les: Z Hruškové na Kladskou

 1. SV napsal:

  wellmi pekné! 😉

 2. Mirka napsal:

  Krásné fotky a popis,
  tak se mi zdá, že tam od léta pořád ještě pořádně nezapršelo :-(.
  Mirka

 3. Vlastina napsal:

  Prošel jsi mou oblíbenou trasu, řekla bych místy, která mám u nás nejradši, skvělý výběr, krásné fotografie, určitě mocný zážitek- znám ty pocity dobře. 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *