Krušné hory: Z Horní Blatné do Přebuze

Krušné hory: Z Horní Blatné do Přebuze

Krušné hory: Z Horní Blatné do Přebuze

Klikatá cesta pohraniční oblastí Krušných hor…

Vystupujeme na opuštěném nádraží v Horní Blatné. Jsme jedinými cestujícími, které tato stanice zajímá. Vlastně to platí i pro zastávky následující. Vlak je prázdný, v nedělním ránu v těchto končinách necestuje nikdo.

Do východu slunce je ještě daleko. V ranním pološeru procházíme městem, kde má rčení tady chcíp´pes svoji vysokou úroveň.

Ne, tak to není. Mám Horní Blatnou rád, kdo by tu však co po ránu dělal a hledal. Vyjma nám podobných turistů. Ani ti tu však nejsou.

Procházíme kolem kostela sv. Vavřince, dominanty města. V jeho blízkosti se nachází rozcestí značených turistických cest. Nevolíme však ani jednu z nabízených. Vzhledem k časným ranním hodinám dnešní trasu nesměrujeme přes Blatenský vrch, kolem rozhledny na vrcholu. Na otevření bychom čekali několik hodin. Ani přes Vlčí jámy, zajímavé místo pod Blatenským vrchem. Ty by byly ještě celé ponořeny do tmy. Neznačenou cestou stoupáme nad severní okraj města, Blatenský vrch necháváme daleko vpravo. Naši trasu směrujeme k vrchu s tajemným názvem Na Strašidlech. Nachází se asi dva kilometry severovýchodně od města.

Horní Blatná. Kostel sv. Vavřince

Horní Blatná. Kostel sv. Vavřince

Nad Horní Blatnou

Nad Horní Blatnou

Horní Blatná s kostelem sv. Vavřince

Horní Blatná s kostelem sv. Vavřince

Blatenský vrch necháváme daleko daleko vpravo

Blatenský vrch necháváme daleko daleko vpravo

Táhlé stoupání máme za sebou. V místě, kde končí rozlehlé louky a začíná les, stojí kaple. Neměl jsem o její existenci sebemenší tušení. V mapách vyznačena není, stojan informační tabule se zatím chlubí jen holým rámem. Kaple do daleka září novotou, na okraji lesa působí jako zjevení. Až dodatečně zjišťuji, že je to nově postavená replika kaple původní, která v těchto místech stávala.

Nová kaple nad Horní Blatnou

Nová kaple nad Horní Blatnou

Nová kaple nad Horní Blatnou

Nová kaple nad Horní Blatnou

Nejvyšší bod kopce Na Strašidlech se nachází nedaleko. Kolem vrcholu je rozeseto několik osamocených skal i několik velmi pěkných souskalí. Místo je to nanejvýš zajímavé. Z geomorfologického hlediska se jedná o mrazové sruby a mrazové srázy pokryté balvanovou sutí. Z hlediska geologického jsou to především fylity.

Procházíme skalními branami, prohlížíme si jednotlivé skalní útvary. Zkoumám krátké lezecké cesty, některé jsou velmi pěkné. Stále je ještě brzké ráno a světelné podmínky mizerné. Fotografování skal se příliš nedaří.

Skály Na Strašidlech

Skály Na Strašidlech

Skály Na Strašidlech

Skály Na Strašidlech

Skály Na Strašidlech

Skály Na Strašidlech

Skály Na Strašidlech

Skály Na Strašidlech

Od Strašidel pokračujeme lesní cestou směrem k pohraniční obci Potůčky. V místě, kde les končí, se otevírá daleký pohled k saskému Johanngeorgenstadtu. Na obzoru vidíme vrch Auersberg s radarovou stanicí.

Krušné hory u Horní Blatné

Krušné hory u Horní Blatné

Do Potůčků scházíme kolem kostela Navštívení Panny Marie. Opravuje se, jeho bezprostřední okolí září novotou. Kostel nemá dlouhou historii, postaven byl až na počátku 20. století. Tehdy bylo v Potůčkách (v tom čase Breitenbachu) více jak 1400 věřících a svatostánek jim scházel.

Potůčky. Kostel Navštívení Panny Marie

Potůčky. Kostel Navštívení Panny Marie

Pěkná stavba. A stejně tak pěkný je pohled do sousedního Johanngeorgenstadtu, kde jako nepřehlédnutelná dominanta září bělostný Exulantenkirche, luteránský kostel ze 17. století.

Johanngeorgenstadt, Exulantenkirche

Johanngeorgenstadt, Exulantenkirche

Máme k němu namířeno. Nejprve však musíme projít téměř legendární obcí Potůčky, která je dodnes symbolem vietnamské podnikavosti v dobrém i zlém slova smyslu.

Přecházíme Hraniční potok, úzkými uličkami se proplétáme saským městem. Jak už jsem nadnesl, míříme ke kostelu Exulantenkirche. V domnění, že v nedělním ránu bude připraven na mši, že konečně budeme moci nahlédnout dovnitř. Omyl. Zavřeno. Na dveřích chybí jakékoli oznámení. Nenapadá mě nic jiného, než co jsem napsal po návštěvě minulé. Sasové jsou bezvěrci, po duchovní stránce silně poznamenaní minulým režimem. Ale třeba se pletu a nedělní mši tu slouží v úterý.

Johanngeorgenstadt a okolí jsou doslova posety hornickými památkami. Některé můžeme obdivovat přímo ve městě, některé na naší další cestě. Ta vede okrajovou čtvrtí Unterjugel a postupně klesá až k potoku Schwefelbach. Přitom narážíme na další a další stopy po báňské činnosti. Tady do v době největší slávy muselo vypadat jak na Klondyku. Vlastně naopak.

Johanngeorgenstadt, jedna z bývalých štol

Johanngeorgenstadt, jedna z bývalých štol

Johanngeorgenstadt, stopy po těžbě rud nacházíme na každém kroku

Johanngeorgenstadt, stopy po těžbě rud nacházíme na každém kroku

Johanngeorgenstadt, stopy po těžbě rud nacházíme na každém kroku

Johanngeorgenstadt, stopy po těžbě rud nacházíme na každém kroku

Johanngeorgenstadt, Unterjugel

Johanngeorgenstadt, Unterjugel

U turistického rozcestníku se naše cesta lomí a začíná stoupat. Jako zkratku do Oberjugelu využíváme hodně náročnou cyklostezku, kde nám svoje dovednosti předvádí asi dvacítka německých cyklistů. Jejich umění při sjezdu prudkého kopce obdivuji. Sám bych si netroufl. Poslední cyklista ve skupince vždy upozorní, že jede ještě další. Velmi sympatické, toto nanejvýš užitečné opatření se u nás neaplikuje.

Oberjugel je další okrajovou částí Johanngeorgenstadtu. Na rozlehlém návrší stojí velké chalupy, podle reklam slouží především k rekreaci. Z těchto míst se otevírá široký pohled na českou část Krušných hor, od Blatenského vrchu ke Klínovci. Stále toho vidíme dost. Ale v dnešním dopoledni se však počasí rychle kazí a viditelnost zhoršuje. Předpověď po dlouhé době avizuje mlhu a srážky.

Krušné hory od Oberjugelu

Krušné hory od Oberjugelu

Cesta dále stoupá k Hennebergu. Místu uprostřed lesů, kde stojí několik rekreačních chalup a také hostinec nabízející stravovací služby. Toto místo mi není neznámé. Nedaleko se nachází rezervace Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero. Ačkoli jsem ji viděl několikrát, v různých ročních obdobích, znovu se těším na její návštěvu.

Henneberg

Henneberg

Do rezervace vede povalový chodník. Nabízí pohledy do přilehlé slatě, vede k nevysoké vyhlídkové věži, odkud je možné celé rašeliniště přehlédnout. Budu se opakovat; znovu však musím napsat, že tento biotop mám téměř nade všechny ostatní rád.

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Kleiner Kranichsee, Malé Jeřábí jezero

Z Hennebergu na okraji Malého Jeřábího jezera vede chodník do české osady Jelení. Krásná cesta lesem, obvykle chodím tudy. Dnes jsem však připravil trasu jinou. Přes bývalý hraniční přechod Jelení – Wildenthal. Očekávám, že nám v závěrečné části nabídne zajímavé pohledy do údolí potoka Černá voda, který Jelením protéká.

Bývalý hraniční přechod Jelení – Wildenthal

Bývalý hraniční přechod Jelení – Wildenthal

Procházíme bývalým hraničním přechodem. Pročítám informační tabuli, jejím tématem jsou pašeráci a pašeráctví. Je prvním zastavením naučné Karlovy stezky. Ta vede od státní hranice v Jelení do Nových Hamrů. Dlouhá je devět kilometrů a vzhledem k asfaltovému povrchu je vhodná především pro cyklisty. V zimě pro běžkaře.

Vrátím se však k tématu pašeráctví. To se v Krušných horách provozovalo po staletí. Pro řadu zdejších obyvatel to byl výhodný způsob, jak si přilepšit na živobytí. Jako měla Šumava svého krále, měly podobného i Krušné hory. Jen v jiné době. Jmenoval se Karl Stűlpner, žil v letech 1762 – 1841.
Pašeráctví se rozmohlo především v 19. století. Pašovaly se potraviny, cukr, káva, koření, samozřejmě tabák a doutníky. V nedalekém Jelení byla jedna z oblíbených pašeráckých hospod.

V letech předválečných byl TOP artiklem sacharin; v Německu ho bylo možno pořídit za nepatrnou cenu.

Fenoménem Krušných hor byly dnes již zavalené důlní chodby. Traduje se, že v jedné z nich nedaleko Cínovce v čase komunismu vyfáral dětský kočárek pašovaný z NDR. V jednom z důlních děl u Potůčků se zas pašovaly cigarety pro místní tržiště. Zcela bezkonkurenční však byla akce Komunistické strany Československa v roce 1947. Tehdy propašovala do Německa 30 milionů levně získaných marek a zpět tajně přivezla zboží pro podloudný prodej.

Pašerák peněz zatčený v Německu (1957)

Pašerák peněz zatčený v Německu (1957)

Zajímavé. Pašeráctví vždy bylo výnosné, proto i nebezpečné. Stejně tak tady často padaly vysoké tresty.

Zpět však do Jelení. Je to místo, kam se velmi rád vracím. Je něčím podobné náhorní plošině Slavkovského lesa kolem bývalé Čisté a Nové Vsi. Psal jsem o něm v mém předchozím článku. Rozlehlé louky, potoky rezavé vodou ze slatí, nekonečné lesy, zaniklé obce. Je tu cítit pohnutá historie i současnost zachovalé horské přírody.

Procházíme Jelením, míjíme několik domků. Posledních, které tu ještě z bývalé vsi zbyly. Stoupáme pod Jelení vrch. Od okraje lesa je na osadu nejhezčí pohled. V tomto popoledním čase se však naplňuje předpověď počasí. Padá mlha, nejspíš i na slibovaný déšť dojde. A rozhled už je velmi omezený.

Údolí potoka Černá voda

Údolí potoka Černá voda

Jelení od Jeleního vrchu

Jelení od Jeleního vrchu

Na Jelením vrchu naše cesta kulminuje, scházíme do bývalých Chaloupek. Na rozdíl od Jelení tady už žádné stavení nestojí, nikdo tu už nežije. Z chalup zbyly ruiny a ani těch už příliš není. Zůstala však překrásná krajina kolem říčky Rolavy, která přitéká z nedalekých Rolavských slatí. Proti jejímu proudu směřujeme do oblasti další zaniklé obce, Rolavy. Krátíme si cestu pastvinami, za zvědavých pohledů krav.

Krušné hory, bývalé Chaloupky

Krušné hory, bývalé Chaloupky

Krušné hory, bývalé Chaloupky

Krušné hory, bývalé Chaloupky

Krušné hory, bývalé Chaloupky

Krušné hory, bývalé Chaloupky

Krušné hory, bývalé Chaloupky

Krušné hory, bývalé Chaloupky

Krušné hory, bývalé Chaloupky

Krušné hory, bývalé Chaloupky

To už padla mlha opravdu hustá, vidět je jen na pár kroků. Zatím však nezačalo pršet a cesta mlhou má svoje kouzlo. Ve spojení se zaniklými osadami nezaměnitelné.

Krušné hory, v údolí Rolavy

Krušné hory, v údolí Rolavy

Krušné hory, v údolí Rolavy

Krušné hory, v údolí Rolavy

U bývalé Rolavy se napojujeme na silnici a obracíme k Přebuzi. Tady naše putování končí. Nezapomínáme se podívat na dřevěný kříž, který dlouhá léta stával na pastvinách na kraji obce. Nikdy jsem se na něj nezapomněl přijít podívat. Při poslední návštěvě tu však byl jen podstavec. Kříž samotný ležel na zahradě jednoho z domků.

Krušné hory, bývalá Rolava

Krušné hory, bývalá Rolava

Nevěříme svým očím. Kříž je zpět! A je to ten samý, poznávám ho podle táhlé praskliny v jeho svislé části. Pravda, stojí na jiném místě, než stával. I toho svítivého placatého Ježíše Krista si mohli odpustit. Nevadí. Hlavně, že je znovu zpět.

Přebuz, kříž na pastvinách

Přebuz, kříž na pastvinách

Radost v závěru pouti umocnila naše dnešní putování. Nemohlo skončit lépe.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Cesty. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

4 komentáře: Krušné hory: Z Horní Blatné do Přebuze

  1. SV napsal:

    ….nádhera…..

  2. SV napsal:

    ……..neskutočné….tie fotografie vyzerajú ako keby ich delilo celé jedno ročné obdobie….

  3. SV napsal:

    …strašne zvláštny kraj, tie Krušné hory……

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *