Okolím Hainburgu

Okolím Hainburgu

Okolím Hainburgu

Nejvýchodnější rakouské město Hainburg an der Donau a jeho okolí doslova oplývají přírodními a historickými zajímavostmi. Město je velmi dobře dostupné z Bratislavy, dvacet minut jízdy, autobusy jezdí co chvíli.

Vystupujeme z autobusu v centru města, na zastávce nedaleko jedné ze tří městských bran. Tato se jmenuje Ungartor a je nejstarší městskou branou v celém Rakousku. Není to, co se historických památek týče, zdaleka všechno. Město uvádí 26 významných historických památek na svém území. Navíc málokteré evropské město se může pochlubit tím, že je poprvé zmiňováno ve významném literárním díle. O Hainburgu se poprvé píše v klíčovém díle evropské literatury, hrdinském německém eposu Píseň o Nibelunzích (Das Nibelungenlied) ze 13. století.

Hainburg, Ungartor

Hainburg, Ungartor

Hainburg ještě spí. Za rozednění stoupáme podél hradeb ke stejnojmenné zřícenině hradu. Městské hradby ze 13. století jsou dlouhé 2,5 km. Jsou jedny z nejdelších a nejzachovalejších v celé Evropě. Překvapují nás svojí mohutností. Místy jsou prý až dvanáct metrů vysoké a až 2,2 metru silné.
Po dvaceti minutách pohodové chůze (ještě však cítím tíži v nohou z malokarpatské procházky) přicházíme na hrad.
Hrad Hainburg nechal postavit císař Heinrich III. v roce 1050. V roce 1108 se novými majiteli hradu stali příslušníci rodu Bebenbergů. Příšlušník tohoto rodu, vévoda Leopold V. objekt v roce 1194 rozšířil. Přestavbu financoval z výkupného, které utržil za zajatého anglického krále Richarda Lví Srdce. V hradní kapli si v roce 1252 vzal český král Přemysl Otakar II. za manželku o třicet let starší Markétu Bebenberskou. Sňatek byl uzavřený z čistě politických důvodů. Margarete von Bebenberg byla po svém prvním manželovi Heinrichu VII. i římskou královnou a Přemysl Otakar II. se tak stal jedním z nejmocnějších panovníků Evropy. Jeho manželka i českou královnou. Následně v bitvě u Kressenbrunu porazil Přemysl Otakar II. maďarského krále Bélu. V roce 1278 pak zahynul na nedalekém Moravském poli v bitvě s císařem Rudolfem Habsburským.
A byli to právě Habsburkové, kdo čtyři roky po smrti Otakara II. hrad získali. Přesně o dvě století později jej po pěti měsících obléhání dobyl Matyáš Korvín. V roce 1592 byl hrad poprvé dobyt Turky. Na konci 16. století byla část hradu zničena při výbuchu prachárny. Při druhém obsazení Turky v roce 1683 byl hrad vypálen a zůstal navždy už jen zříceninou.

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Ze samotného hradu se kromě obvodových částí dochovala pouze kaple, obytná věž a část paláce. Novodobá rekonstrukce hradu začala v roce 1975. Hrad byl poté volně otevřen pro veřejnost. Hradní zřícenina je dobře zakonzervovaná, celé místo působí velmi příjemně.
Přestože má kopec Schlossberg, na kterém hrad stojí, nadmořskou výšku pouhých 291 metrů, nabízí pěkný výhled do širšího okolí. Na východě je možné spatřit Bratislavský hrad a siluety hlavního města Slovenska. Zajímavý je pohled k Dunaji, na přírodu Národního parku Dunajské luhy (Nationalpark Donau-Auen).

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Chodíme po zřícenině sem a tam, je skutečně rozlehlá. Litujeme mlhavého počasí, které daleké pohledy neumožňuje. Nicméně i v tomto zamlženém dni je z hradu velmi pěkný pohled na město Hainburg a na naše další cíle, nedaleké vrchy Hundsheimer Berg (Hexenberg) a Braunsberg.

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Pohled na město Hainburg ze stejnojmenného hradu

Pohled na město Hainburg ze stejnojmenného hradu

Pohled na město Hainburg ze stejnojmenného hradu

Pohled na město Hainburg ze stejnojmenného hradu

Pohled na město Hainburg ze stejnojmenného hradu

Pohled na město Hainburg ze stejnojmenného hradu

Pohled na město Hainburg ze stejnojmenného hradu

Pohled na město Hainburg ze stejnojmenného hradu

Vrch Hundsheimer Berg z hradu Hainburg

Vrch Hundsheimer Berg z hradu Hainburg

Braunsberg z hradu Hainburg

Braunsberg z hradu Hainburg

Po prohlídce zříceniny sestupujeme opačnou stranou kopce. Směrovky tady označují „jednodušší a snazší výstupovou cestu na hrad“.
Ve smartphonu mám uloženu pečlivě připravenou, ovšem velmi komplikovanou okružní cestu kolem Hainburgu. Dlouhá je kolem pětadvaceti kilometrů a tvoří ji dva velké okruhy. Na první z nich se nyní vydáváme. Vede na Hundsheimer Berg. Nejvyšší kopec v okolí Hainburgu. Z pohledu geologického se jedná o nejjižnější výběžek Malých Karpat.
Pečlivě sleduji připravenou trasu a snažím se ji aplikovat v terénu. Brzy zjišťuji, že s turistickými mapami může být v Rakousku problém. Cesty, dokonce značené, v terénu vůbec nemusí existovat. Přesvědčujeme se o tom cestou k vyhlídce na severním konci kopce. Není nic těžkého na vyhlídku trefit, stačí po širokých chodnících kopírovat přibližný směr. Po trase v mapě však ani vidu, ani slechu.
Z vyhlídky na severním úbočí kopce Hundsheimer Berg se otevírá další pěkný pohled do údolí Dunaje, na město Hainburg, a také na roviny západně od města. Jsou doslova posety novodobými větrnými mlýny – větrnými elektrárnami. Tato oblast je pro ně jak dělaná, málokdy je tu bezvětří. Ráz krajiny ovšem mění k nepoznání.

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Pohled k Dunaji

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Pohled k Dunaji

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Pohled na Hainburg a Braunsberg

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Pohled na Hainburg a Braunsberg

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Dunaj a Hainburg

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Dunaj a Hainburg

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Město a hrad Hainburg, Braunsberg

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Město a hrad Hainburg, Braunsberg

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Město Hainburg, Braunsberg a Dunaj

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Město Hainburg, Braunsberg a Dunaj

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Schlossberg a hrad Hainburg

Vyhlídka na úbočí kopce Hundsheimer Berg. Schlossberg a hrad Hainburg

Další cesta sleduje temeno kopce; k vrcholu to už není daleko. Je osazen mohylou s nápisem Gipfel (vrchol) s údajem nadmořské výšky. Kolem mohyly je rozmístěno několik laviček. Jsou nasměrovány k západu a za dobré viditelnosti musí být vidět až do Vídně. Nedaleko se nachází i malá chata. Našli jsme ji otevřenou, vybavenou potřebami k vaření a možná i přenocování. Něco ve stylu severských chat ve Skandinávii.

Hundsheimer Berg

Hundsheimer Berg

Hundsheimer Berg, chata

Hundsheimer Berg, chata

Hundsheimer Berg. Pohled k západu, do rovin novodobých větrných mlýnů

Hundsheimer Berg. Pohled k západu, do rovin novodobých větrných mlýnů

Kopec Hundsheimer Berg v sobě nese pohnutou historii. V 16. století probíhaly na hradě procesy s čarodějnicemi. Odsouzené pak dovlekly na Hundsheimer Berg (dříve Hexenberg) a zde je upálily.
Velkým obloukem v jižních a poté východních svazích kopce se vracíme do Hainburgu. Všímáme si pamětihodností nedaleko naší cesty. Další nevyhledáváme, samotná prohlídka Hainburgu by vydala na celodenní výlet.

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hrad Hainburg

Hainburg, Ungartor

Hainburg, Ungartor

Hainburg, Wasserturm

Hainburg, Wasserturm

Hainburg, nábřeží

Hainburg, nábřeží

Vydáváme se na druhý okruh kolem města. Vede okolo kopce Braunsberg, z velké části Národním parkem Dunajské luhy.
Na dunajské nábřeží přicházíme poblíž věže Wasserturm, zasazené do městských hradeb. Pokračujeme po proudu Dunaje a míjíme strmé západní srázy kopce Braunsberg. Na dvou místech cesta překonává skaliska úzkými tunely. Procházíme kolem mnoha slepých ramen. Území je součástí chráněného území Nationalpark Donau-auen. Převážná část chráněného území však leží na protilehlém břehu Dunaje. Často zastavujeme, pobíháme kolem vody, fotografujeme. Dunajské luhy, ať zde, či na jiných místech Rakouska či dokonce Slovenska nebo Maďarska, jsou velmi fotogenickým územím.

Cestou kolem Dunaje

Cestou kolem Dunaje

Dunaj pod Hainburgem

Dunaj pod Hainburgem

Dunaj pod Hainburgem

Dunaj pod Hainburgem

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Jen na malém úseku cesty se chodník vzdaluje od břehu Dunaje. V místě, kde stoupá ke zřícenině hradu Röthelstein. Ten byl mnohem menší než rozlehlejší Hainburg či nedaleký Devín. První zmínky o něm se datují do roku 1180. Jak název napovídá, jméno nese po rodu Röthelsteinů. Hrad stál na 30 metrů vysokém skalním bradle a jeho funkce dodnes není příliš známa. Pravděpodobně však sloužil ke kontrole obchodu a rybolovu na Dunaji.

Zřícenina hradu Röthelstein

Zřícenina hradu Röthelstein

Zřícenina hradu Röthelstein

Zřícenina hradu Röthelstein

Zřícenina hradu Röthelstein

Zřícenina hradu Röthelstein

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Nationalpark Donau-Auen

Kolem chráněné ptačí rezervace přicházíme k místu, kde se nad protilehlým břehem tyčí zřícenina hradu Devín, kde se stéká Dunaj s řekou Moravou. Pěkný pohled k hradu kazí jakýsi nepatřičný novodobý objekt pod hradní skalou. Restaurace či hotel. Za dob totality byl prostor pod Devínem jedním z nejstřeženějších v celém Československu.

Devín z rakouského břehu Dunaje

Devín z rakouského břehu Dunaje

Devín z rakouského břehu Dunaje

Devín z rakouského břehu Dunaje

Devín a soutok Dunaje s Moravou z rakouského břehu

Devín a soutok Dunaje s Moravou z rakouského břehu

Soutěska, kterou tu Dunaj protéká, nese pojmenování Devínska brana, dříve Uhorská brana (Porta Hungarica). Procházela tudy jedna z větví Jantarové cesty, vedoucí z jihu Evropy k Baltskému moři.
Opět se přesvědčujeme, že rakouské turistické mapy nemusí vůbec souhlasit s realitou. Cesta, kterou jsme se chtěli vracet, v terénu neexistuje. Pokusy o napojení se na ni o kus dále končí neúspěchem. Přes slepé rameno se suchou nohou nedostaneme.
Takže návrat a stejnou cestou zpět pod Röthelstein. Odtud velkým obloukem obcházíme celý kopec Braunsberg. Přes rozlehlé golfové hřiště se dostáváme na okraj Hainburgu a odtud konečně stoupáme k našemu poslednímu dnešnímu cíli.
Den se chýlí ke svému závěru, přesněji jeho denní část. Brzy se bude šeřit. Na otevřené vrcholové plošině Braunsbergu fouká silný ledový vítr. Obcházíme hranu kopce, zmrzlými prsty fotografujeme.

Hainburg z Braunsbergu

Hainburg z Braunsbergu

Hainburg z Braunsbergu

Hainburg z Braunsbergu

Hainburg a Dunaj z Braunsbergu

Hainburg a Dunaj z Braunsbergu

Hainburg z Braunsbergu

Hainburg z Braunsbergu

Braunsberg je dávné sídlo Keltů. Na západním okraji vrcholové plošiny stojí napodobenina jejich strážní věže, Keltischer Wachtturm. Nenabízí rozhled. Nabízí pocit, jaký měli Keltové v čase, kdy tu sídlili a strážili svoje území. Jen viděli ze své věže něco zcela jiného, než dnes vidíme my.

Braunsberg je dávné sídlo Keltů

Braunsberg je dávné sídlo Keltů

Braunsberg, Keltischer Wachtturm

Braunsberg, Keltischer Wachtturm

Braunsberg, Keltischer Wachtturm

Braunsberg, Keltischer Wachtturm

Chlad a ledový vítr nás brzy vyhánějí z vrcholové plošiny. Dole ve městě je o poznání lépe. Vůbec nám není proti mysli čekání v teplém zázemí obchodního komplexu.

Hainburg a okolí by si na ucelenou prohlídku zasloužily mnohem více času, než jeden jediný krátký zimní den.

mapa trasy:

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Cesty. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 komentářů: Okolím Hainburgu

  1. SV napsal:

    dobré sú tie fotografie!

  2. SV napsal:

    „z malokarpatské procházky“ – no, hm, máš pomerne svojskú predstavu o „prechádzke“ 😎

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *