Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně je nejrozsáhlejším jeskynním systémem v České republice…

Nejznámější propastí v České republice je Macocha v Moravském krasu. Propast je (kromě mnoha jiných pozoruhodností) známá tím, že na jejím dně vyvěrá říčka Punkva. Ta po pár metrech mizí opět v podzemí, v Punkevní jeskyni. Po Punkvě pak vede nejatraktivnější část prohlídkové trasy této jeskyně a plavba po Punkvě patří k nezapomenutelným zážitkům. Odkud však říčka Punkva přitéká?

Tuto otázku si kladly generace jeskynních badatelů. Vysvětlení bylo principielně jednoduché, avšak to, co za ním stálo, naopak nepředstavitelně složité. Již na začátku dvacátého století tušili tehdejší speleologové, že musí přitékat z ohromného jeskynního systému. Vždyť zdrojnice Punkvy, Bílá voda a Sloupský potok, se propadají do podzemí více než pět kilometrů daleko (to ještě měřeno vzdušnou čarou). Do rozsáhlého jeskynního systému se nepodařilo proniknout ani znalci a badateli nejpovolanějšímu, profesoru Karlu Absolonovi (s největší pravděpodobností mu k proniknutí do jeskyně zbývalo jen několik metrů). Pod Ostrovskou plošinou se tak nadále skrýval  nejrozsáhlejší jeskynní systém České republiky…

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Přibližně od poloviny dvacátého století pracovaly na území Moravského krasu desítky amatérských a profesionálních jeskyňářů. Konečně 18. ledna 1969 byla objevena Stará Amatérská jeskyně členy Plánivské skupiny speleologů. Ti se do jeskyně dostali ze dna Cigánského závrtu na Simonově vrchu. Po stovkách hodin úmorné dřiny se na dně prokopané šachty v hloubce 55 metrů pod povrchem otevřel vstup do volných prostor. Prostory sahaly až do hloubky 110 metrů pod povrchem. Speleologům bylo jasné, že jsou na pokraji nejvýznamnějšího objevu v historii české speleologie. Bylo nad slunce jasnější, že se objev stal pouze předzvěstí podstatně kolosálnějšího objevu Nové Amatérské jeskyně.

Nová Amatérská jeskyně byla objevena 16. srpna 1969 po překonání Povodňového sifonu na konci Povodňové chodby. Objevitelé tehdy prošli jen nepatrnou část mohutného jeskynního systému. Další průzkum měl pokračovat o rok později. Byl však přerušen katastrofální povodní dne 29. srpna 1970, při které zahynuli speleologové Milan Šlechta a ing. Marko Zahradníček. Proto byl další průzkum odložen do roku 1971.

V roce 1973 bylo vytipováno místo v Západní macošské větvi a byla proražena štola směrem do Pustého žlebu. Ta definitivně vyřešila otázku bezpečného a pohodlného vchodu do Nové Amatérské jeskyně. Od roku 1974 pak probíhají v jeskyni podrobné průzkumné a dokumentační práce.

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Starou Amatérskou jeskyni tvoří aktivní řečiště Bílé vody, ke kterému se v Dómu zelené vody připojuje Přítoková chodba.  Bílá voda poté protéká úzkým profilem; v případě zvýšeného průtoku odvádí vody do Nové Amatérské jeskyně Povodňová chodba přes Povodňový sifon.

Nová Amatérská jeskyně je tvořena dvěma větvemi. Spodní jeskynní partie Sloupsko-Šošůvských jeskyní pokračují v Amatérské jeskyni jako Sloupský koridor a partie od Staré Amatérské jeskyně přecházejí v chodbu Samoty a Diaklasovou chodbu. Obě tyto větve se spojují v Dómu u homole, odkud pokračuje mohutná Rozlehlá chodba, jejímž přímým pokračováním je Macošský koridor. Za vysokých vodních stavů Bílá voda protéká také méně mohutnou boční chodbou do Bludiště Milana Šlechty. Ve spodních, zatím neprobádaných patrech jeskyně pod Bludištěm dochází k soutoku Sloupského potoka a Bílé vody v podzemní říčku Punkvu. Macošský koridor, nejdelší chodba Amatérské jeskyně, končí dómem Ráztoka, kde se dělí na Západní macošskou větev a Východní macošskou větev. Západní macošská větev se u Absolonova dómu dělí na Javorovou chodbu a spojovací chodbu vedoucí přes Bahnitá jezera na aktivní tok Punkvy. Východní macošská větev pokračuje z dómu Ráztoka Stupňovitou chodbou do nižší jeskynní úrovně, kde se napojuje na aktivní řečiště Punkvy zakončené čtyři sta metrů dlouhým Předmacošským sifonem.

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Většina hlavních chodeb v Amatérské jeskyni leží nad hladinou aktivních toků Bílé vody, Sloupského potoka a po jejich soutoku i Punkvy. Aktivní toky se v jeskyni objevují jen na několika místech a jejich potápěčský průzkum je zatím v počátcích. Podrobným potápěčským průzkumem dojde ještě k objevům mnoha kilometrů zatopených chodeb.

Jeskyně dostala své jméno po zmíněné tragické události. Na počest objevitelů – amatérských speleologů – byl podzemní krasový systém nazván Amatérská jeskyně. Délka prozkoumaných chodem se pohybuje kolem pětatřiceti kilometrů.

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně

Amatérská jeskyně patří bezpochyby mezi přírodní klenoty naší země. V současné době slouží speleologům i vědeckým pracovníkům a není přístupná veřejnosti. Čas od času umožní Správa CHKO Moravský kras ve spolupráci s Českou speleologickou společností prohlídku části Západní macošské větve a Absolonova dómu v Nové Amatérské jeskyni. Toto se mi poštěstilo v minulých dnech a mohu vám tak nabídnout několik fotografií z této akce.

Kdo se pokoušel někdy fotografovat v jeskyni „digitálem“, z ruky, ví, že kloudné výsledky čekat nemůže. Berte, prosím, tento fakt na vědomí a pohlížejte na fotografie se shovívavostí…  :roll:

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeskyně. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *